Ohjeistus Roihuvuoren hanami-tapahtuman myyjille

huhtikuu 2022

English below.

Tapahtuman järjestäjä Roihuvuori-seura ohjeistaa myyjiä alla olevilla ohjeilla. Jokainen myyjä vastaa oman myyntipisteen toiminnasta ja että se täyttää viranomaisten ohjeet sekä että myyntiin on tarvittavat luvat.

Myyjillä tulee esittää kysyttäessä esimerkiksi järjestyksenvalvojille Hanamin-myyjälupa, joka toimitetaan ennakkoon varanneille myyjille, muut kuin luvan esittävät myyjät voidaan poistaa alueelta. 

 

ELINTARVIKEMYYNTI

 • Myyntiteltta tulee olla varustettu kolmelta sivulta suojaavilla seinillä.
 • Myyntiteltta tulee olla varustettu asianmukaisesti varustellulla käsienpesupisteellä (hanallinen kanisteri ja saippua, biohajoavaa)
 • Elintarvikkeita tai elintarvikepakkauksia ei tule säilyttää suoraan maassa/lattialla. 
 • Elintarvikkeiden säilyttämistä varten tulee olla riittävästi kylmäsäilytystilaa. Kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet tulee säilyttää alle 6 °C:ssa (tai alhaisemmassa lämpötilassa esim. kalastustuotteet) ja kuumana säilytettävät elintarvikkeet yli +60 °C:ssa.
 • Esivalmistustiloissa valmistetut elintarvikkeet tulee jäähdyttää ennen kuljetusta myyntitapahtumaan. Jäähdytys tulee tapahtua tehokkaasti 4 tunnissa alle +6 °C:een. Vaihtoehtoisesti elintarvikkeet voi kuljettaa kuumana, jolloin lämpötila tulee pysyä yli +60 °C:ssa koko ajan.
 • Lähtökohtaisesti myyntiteltassa ei tule pilkkoa kasviksia tai käsitellä raakaa lihaa, vaan raaka-aineet tulee hankkia valmiiksi käsiteltyinä. Asianmukaisesti varustellussa myyntiteltassa näistä voi koostaa/kuumentaa annoksia.

Lisäohjeita: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys/ulkomyynti/

muistilista elintarviketurvallisuudesta ulkomyynnissä https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ulkomyyntiohje.pdf 

 

Mikäli havaitaan elintarvikelain vastaista toimintaa, voidaan toiminta keskeyttää. Määräysten vastaiset elintarvikkeet voidaan joutua hävittämään.

Kukin toimija huolehtii tapahtuman päättyessä, ja aikana, oman pisteen jätteiden keruusta ja toimittaa kerätyt jätteet jätesäkeissä tapahtuma-alueella olevalle jätelavalle. 

 

VESIPISTE JA RAVINTOLAHENKILÖKUNTIEN BAJAMAJA:
Roihuvuori-seuran ruokamyyntiteltan takana. Bajamaja on lukossa ja koodi toimitetaan myyjille etukäteen.

 

MUU MYYNTI JA ESITTELYPISTEET TAPAHTUMASSA

Kukin toimija huolehtii tapahtuman päättyessä, ja aikana, oman pisteen jätteiden keruusta ja toimittaa kerätyt jätteet jätesäkeissä tapahtuma-alueella olevalle jätelavalle. Jätelava on vesitornin puoleisella reunalla Kirsikkapuistoa.

Tapahtuman päättyessä tulee teltta tyhjentää viipymättä, että tapahtumatelttojen purku voi alkaa. Lainatut pöydät palautetaan ohjelmakentälle yhteen paikkaan odottamaan kuljetusta. 

 

———————————————————————

Instructions for vendors at the Hanami event in Roihuvuori

The organiser of the event, Roihuvuori-seura, has provided the following instructions for vendors. Each vendor is responsible for operating their own vending stall in compliance with Finnish Food Authority regulations as well as for holding the necessary vending permits. Vendors must present their Hanami vending licence to the event organisers upon request. Non-licenced vendors can be removed from the premises. 

FOOD VENDING

 • The vending stall must be closed on three sides
 • The vending stall must have an appropriately equipped hand washing station (container with faucet, biodegradable soap)
 • Food or food containers may not be stored directly on the tent floor or on the ground
 • A sufficient amount of cold storage space for food must be provided. Food requiring cold storage must be stored below +6 °C (or lower, in the case of e.g. fish, according to Finnish Food Authority instructions). Food requiring hot storage must be stored at over +60 °C.
 • Food prepared in advance must be cooled before transport to the vending event. The cooling must be done efficiently within 4 hours to under +6 °C. Alternatively the food may be transported hot at a temperature over +60 °C at all times. 
 • The vending stall should not generally be used for chopping vegetables or handling raw meat. The ingredients should be prepared in advance off-site and may then be combined into serving portions at the vending stall. 

 

Further instructions: 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys/ulkomyynti/

Checklist for food safety for outdoors vending https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ulkomyyntiohje.pdf 

 

If vending activities in violation of the Food Act are detected, vending may be suspended. You may be required to dispose of foodstuffs found in violation of regulations. 
Each vendor is responsible for collecting their own rubbish during and after the event, and transferring it in a sealed bag to the rubbish skip (located on the side of the park closest to the water tower). 

Water point and vending personnel toilet:
Behind Roihuvuori-seura’s food vending stall. The toilet is locked and code will be given to vendors.

OTHER VENDING AND PRESENTATION STALLS AT THE EVENT

Each vendor and organisation is responsible for collecting their own rubbish during and after the event, and transferring it in a sealed bag to the rubbish skip (located on the side of the park closest to the water tower). 


At the end of the event, the stall must be emptied immediately so that the disassembly of the tents can begin. Borrowed tables must be returned to a single location in the centre field for transportation.