Talojen historiaa

Roihuvuoren Kylätaloksi suunnitellut puutalot sijaitsevat Helsingin keskustassa Hietalahden- ja Kalevankadun kulmassa.  Alue tunnetaan Kaartin lasaretin korttelina, koska siellä toimi vuodesta 1830 alkaen Suomen kaartin tarkk’ampujapataljoonan sotilassairaala. Itsenäisyyden alusta aina Tilkan rakentamiseen saakka se toimi Helsingin varuskuntasairaalana. Itsenäisyyden alusta aina Tilkan rakentamiseen saakka sotilassairaala toimi Helsingin varuskuntasairaalana.

Nyt Kaartin lasaretin korttelia ollaan muuttamassa asuinkiinteistöiksi ja kaksi Venäjän vallan aikaista puurakennusta puretaan uudisrakennuksen tieltä. Purettavat rakennukset ovat 1901 rakennettu eristyspaviljonki ja 1882 rakennettu kuormastovaja. Talot on suunnitellut arkkitehti Evert Lagerpetz, ja ne ovat viimeiset keskustan alueelta purettavat puutalot. Keskusta-alueelle on tulossa puurakennusten suojelukaava, mutta se ei koske kyseisiä taloja. Talot ovat olleet tyhjillään 30 vuotta, ja ne ovat niin huonokuntoisia, että ne pitäisi purkaa ja koota uudelleen. Talot puretaan uudisrakennuksen tieltä korttelin kehittämisen yhteydessä.