Kylätalon tarve

Roihuvuoren lähikirjasto oli vuoden 2009 lopulla mahdollisesti lakkautettavien kirjastojen listalla. Asukkaat halusivat toimia kirjaston pelastamiseksi, ja kirjaston alakerran tiloihin perustettiinkin Roihuvuori-seuran organisoimien vapaaehtoisten pyörittämä Kyläkahvila Peukaloinen kesäkuussa 2010 yhteistyössä Kaakkois-Helsingin Mielenterveyskuntoutujien Mieto ry:n kanssa. Asukkaat olivat myös kaivanneet yhteisöllistä tapaamispaikkaa, lähiön palvelut kun ovat kutistuneet minimiin. Kahvilatoiminnan ansiosta myös kirjaston kävijämäärät kasvoivat huomattavasti. Tällä hetkellä kirjaston tulevaisuus näyttää hyvältä: lakkautuksen sijaan siellä alkaa keväällä 2013 kauan odotettu remontti.

Toinen konkreettinen vapaaehtoistyön ponnistus on ollut vuodesta 2009 alueen vanhempien voimin ylläpidetty leikkipuisto Tuhkimo, joka on kerännyt perheitä ympäri Itä-Helsinkiä. Kaupunki lopetti puistotoiminnan perinteisessä paikassa ja purki puistorakennuksen mutta asukkaat ovat jatkaneet toimintaa omin voimin – viime aikoina pienessä vuokraparakissa. Kyläkahvila ja Tuhkimonpuisto ovat yhdessä osoittaneet, kuinka tärkeitä asukkaiden yhteiseen toimintaan soveltuvat, eri-ikäisiä palvelevat asukastilat olisivat. Nykyään uusille asuinalueille suunnitellaan asukastiloja mutta vanhoilta alueilta ne puuttuvat. Roihuvuoressakin asunnot ovat melko pieniä, joten yhteiselle olohuoneelle ja tiloille muun muassa perhejuhlien ja eri seurojen käyttöön olisi konkreettinen tarve.