Suunnitelmat

Syyskuussa 2011 Roihuvuori-Seuralle esitettiin, että se voisi ratkaista asukastilaongelman siirtämällä paikalle kaksi vanhaa purkutuomion saanutta hirsirakennusta Helsingin keskustasta. Kaupungin kaavoittajat suhtautuivat talojen siirtämiseen myönteisesti ja myös kaupungin sosiaalipuolelta on näytetty vihreää valoa. Kunnianhimoinen tavoite on tehdä siirtotyö pääasiassa talkootyönä.

Tuhkimonpuistoon haluttaisiin siirtää Hietalahden- ja Kalevankadun kulmassa sijaitsevat kaksi hirsirakennusta, jotka ovat seisoneet tyhjillään jo 30 vuotta. Puurakennukset on suunnitellut arkkitehti Evert Lagferspetz. Roihuvuoreen kaavaillut Venäjän vallan aikaiset rakennukset ollaan joka tapauksessa purkamassa uudisrakennusten tieltä. Vaikka keskusta-alueelle on tulossa puurakennusten suojelukaava, se ei koske kyseisiä taloja.

Kylätalohankkeessa mukana olevat yhdistykset ovat teettäneet kuntoselvityksen siirrettävistä taloista. Niiden rungot on todettu terveiksi ja ne voitaisiin pelastaa purkamalla ja rakentamalla talot uudelleen.

Rakennuksien kokonaispinta-ala on n. 600 m2. Siirtotalkoisiin on jo ilmoittautunut vapaaehtoisia. Kylätaloon on leikkipuistotilojen lisäksi suunniteltu kokous- ja juhlatiloja. Ahtaasti asuville roihuvuorelaisille kylätalo merkitsisi yhteistä olohuonetta. Suunnitteilla on myös enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan vuokrattavat projektityötilat sekä puutyöverstas ja muita harrastustiloja. Myös kyläkahvilatoiminta voisi kylätalossa jatkua jossain muodossa. Suunnitelmat täsmentyvät kesän 2012 aikana.

Vaikka rakennustyötä tehtäisiin talkoillakin, on kylätalohanke mittakaavaltaan suuri: budjetti on noin 1,2 milj. euroa. Rahoitusta on haettu mm. RAY:ltä ja muutamilta säätiöiltä. Toiveena on saada myös yritystukijoita mukaa esimerkilliseen rakennusprojektiin. Serla Oy on jo lahjoittanut tälle vapaaehtoistyöprojektille 5000 €. Varojen keräämiseksi on käynnistetty myös keräys, johon toivotaan alueen asukkaiden, yrittäjien sekä yhteisöjen osallistuvan mahdollisuuksiensa mukaan.  Lopullisesti hankkeen toteutuminen tiedetään vuoden vaihteessa 2012–2013. Kylätalo palvelee toteutuessaan ihmisiä vielä sadankin vuoden päästä.